Tevékenységünk

Egyesületünk a célok megvalósítása érdekében vállalja:

o közösségi célú kezdeményezésekhez támogatást biztosít,
o feltételeket biztosít a közösségek kialakulásához, működéséhez, fejlődéséhez;
o különféle ifjúsági közösségi programok szervezését, amelyek célja a közösségfejlesztési folyamatok generálása és követése,
o közösségi terek létrehozását, non-profit szolgáltató irodák működtetését, valamint jogvédő tevékenység nyújtását.
o helyi és határon túli hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megőrzése
o Kárpát – medencei magyarság érdekeinek megjelenítését,
o munkahelyek teremtését segíti elő,
o vadász, horgász, szőlészeti, borászati és falusi turisztikai tevékenységek végzése
o turisztikai tevékenység és annak elősegítése,
o több funkciós terek, kialakítása, működtetése,
o IKSZT-k és többfunkciós szolgáltató központok kialakítása és működtetése,
o támogatja a Kárpát-medence magyarság hasonló céllal működő szervezeteit.
o Mobilitás biztosítása
o nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztő tevékenység
o kulturális tevékenység, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzeti kultúra ápolása,
o kulturális örökség megóvása

A fentiekben megfogalmazott közhasznú célok megvalósítása érdekében a 2011. évi CLXXV. törvény 34§.(1) bekezdés a.)8 pontja alapján az egyesület által végzett feladatok (az egyes feladatok mögött zárójelben a konkrét törvényi hely megjelölése):

– könyvtárat üzemeltet (Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont),

– munkahelyet teremtett,

– részvényesként vett/vesz részt a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. munkájában és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának a megvalósításában (93/2007 FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről)

– együttműködik a munkaügyi központokkal a munkanélküliség csökkentése érdekében,

– szakmai konferenciákat, rendezvényeket szervez,

– elmaradt területek felzárkóztatására törekszik (Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pont),

– szociális, családsegítésben feladatot vállal (Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pont),

– nagycsaládosokat felkarolja (Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont),

– időskorúak gondozását, jogaik érvényesítésének segíti,

– hátrányos helyzetű csoportok (romák, szegények, megváltozott munkaképességűek, mozgáskorlátozottak) esélyegyenlőségének elősegítése érdekében tevékeny (Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás:„Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.

Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.),

– környezettudatos életre nevelés,

– környezet és víz vagyon védelme (Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pont),

– energia hatékony rendszerek létrehozása és fenntartását vállalja,

– oktatási tevékenységet végez (Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont).

Egyesületünk kiemelt feladatának tartja a határon túli magyarsággal való együttműködést. A Magyarország Alaptörvénye D) cikkében foglalt, a határon kívül élő magyarokért viselt felelőssége érvényestése érdekében a szomszédos államokban élő magyarokról hozott 2001. évi LXII. törvény szellemével összhangban a határon túli magyar közösségek támogatása nyelvi, kulturális hagyományaik, önazonosságuk megőrzése, valamint gazdasági felzárkóztatásuk, életminőségük javulása érdekében.

Egyesületünk a célok megvalósítása érdekében vállalja:

o közösségi célú kezdeményezésekhez támogatást biztosít,
o feltételeket biztosít a közösségek kialakulásához, működéséhez, fejlődéséhez;
o különféle ifjúsági közösségi programok szervezését, amelyek célja a közösségfejlesztési folyamatok generálása és követése,
o közösségi terek létrehozását, non-profit szolgáltató irodák működtetését, valamint jogvédő tevékenység nyújtását.
o helyi és határon túli hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megőrzése
o Kárpát – medencei magyarság érdekeinek megjelenítését,
o munkahelyek teremtését segíti elő,
o vadász, horgász, szőlészeti, borászati és falusi turisztikai tevékenységek végzése
o turisztikai tevékenység és annak elősegítése,
o több funkciós terek, kialakítása, működtetése,
o IKSZT-k és többfunkciós szolgáltató központok kialakítása és működtetése,
o támogatja a Kárpát-medence magyarság hasonló céllal működő szervezeteit.
o Mobilitás biztosítása
o nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztő tevékenység
o kulturális tevékenység, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzeti kultúra ápolása,
o kulturális örökség megóvása

A fentiekben megfogalmazott közhasznú célok megvalósítása érdekében a 2011. évi CLXXV. törvény 34§.(1) bekezdés a.)8 pontja alapján az egyesület által végzett feladatok (az egyes feladatok mögött zárójelben a konkrét törvényi hely megjelölése):

– könyvtárat üzemeltet (Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont),

– munkahelyet teremtett,

– részvényesként vett/vesz részt a „Dél-balatoni LEADER” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. munkájában és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának a megvalósításában (93/2007 FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről)

– együttműködik a munkaügyi központokkal a munkanélküliség csökkentése érdekében,

– szakmai konferenciákat, rendezvényeket szervez,

– elmaradt területek felzárkóztatására törekszik (Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pont),

– szociális, családsegítésben feladatot vállal (Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pont),

– nagycsaládosokat felkarolja (Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont),

– időskorúak gondozását, jogaik érvényesítésének segíti,

– hátrányos helyzetű csoportok (romák, szegények, megváltozott munkaképességűek, mozgáskorlátozottak) esélyegyenlőségének elősegítése érdekében tevékeny (Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás: „Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.

Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.),

– környezettudatos életre nevelés,

– környezet és víz vagyon védelme (Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pont),

– energia hatékony rendszerek létrehozása és fenntartását vállalja,

– oktatási tevékenységet végez (Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont).