Kárpát-medencei együttműködés

Egyesületünk 2019. március 21-25 között Kárpát-medencei együttműködést valósított meg a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával.

Az egyesület tevékenységi körének az egyik legfontosabb eleme Kárpátalja kulturális értékeinek megőrzése. Elért eredményeink közé sorolható a sikeres kapcsolatfelvétel helyi és kárpátaljai civil szervezetekkel, tapasztalatok átadása céljából, cserekapcsolatok kerültek kialakításra. Megismerkedtünk a Visken élők életkörülményeivel, hagyományaival, kultúrájával. Felfedeztük Kárpátalja természeti értékeit, bővítettük ismereteinket, felkerestük a történelmünkkel kapcsolatos helyeket, városokat és épületeket egyaránt. Bővítettük a közösségfejlesztési ismereteinket és a magyarságtudatot is erősítettük a programnak köszönhetően. A kialakult kapcsolat fő céljai közé tartozik egymás hagyományainak – kultúrájának megismerése, helyi szokások elsajátítása, az érintett települések közösségépítő munkájának elősegítése, a településeken élő hátrányos helyzetű polgárok felkarolása. Kiemelt célunk, hogy szervezetünk összekötő kapocs legyen a civil szervezetekkel, valamint a kárpátaljai civil szervezetek között.

László idegenvezető: „Ez a csapat nagyon jó csapat volt könnyű volt velük a tanulmányi út, érdeklődő volt, bátran vállalták a huszti vár felé vezető út megmászását. Ami a legfontosabb, hogy visszavárjuk ezt a kiscsapatot és reménykedünk, hogy egy új útvonalat tudunk nekik felajánlani jobb utakon, mert Kárpátalja nagyon gazdag (egy kis Svájcnak is megfelelne). A program megvalósítását követően látva az eddig elért eredményeit az egyesületnek a megvalósítani kívánt célja nagyon fontos.”

Ez a dicséret minden aktív önkéntesünknek kiváló visszaigazolás volt arról, hogy munkánkra szükség van, és hogy jó irányba halad a kezdeményezés, nagy lendületet adott ahhoz, hogy szervezetünket tovább építsük, céljaink eléréséért tovább dolgozzunk.